واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال ۱۳۹۰  مستقر در مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی و زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه آغاز به کار نمود و جهت ان رسیدن به اهداف تعیین شده، کمیته علم سنجی در سال 1394 تشکیل شد. 

وب سایت علم سنجی دانشگاه(قدیم) نیز از سال 1395 و  وب سایت جدید علم سنجی جهت ارائه اطلاعات مرتبط با حوزه علم سنجی در سال 1397 راه اندازی گردید.

 
 تعریف
علم سنجی (Scientometrics) دانش اندازه گیری و تحلیل علم است که به سنجش تولیدات علمی پژوهشگران، دانشگاه‌ها و کشورها در قالب متغیرهای کمی می‌پردازد. شاخص های علم سنجی شامل شاخص های ارزیابی کمیت و کیفیت برونداد علمی پژوهشگران است که می‌تواند مبنای ارزشیابی، رتبه بندی و ارتقاء اعضای هیات علمی قرار می‌گیرد.
 
آخرین بروز رسانی : 24 مرداد 1400