rsf
http://gigalib.org
journals
black list
affliation
rpis
nopa

اخبار اختصاصی

خبرنامه علم سنجی آذر ماه (شماره 5) ۱۴۰۰ منتشر شد.

خبرنامه علم سنجی آذر ماه (شماره 5) ۱۴۰۰ منتشر شد.

1400/10/30
خبرنامه علم سنجی آبان ماه(شماره 4) ۱۴۰۰ منتشر شد.

خبرنامه علم سنجی آبان ماه(شماره 4) ۱۴۰۰ منتشر شد.

1400/10/10
برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی در هفته پژوهش

برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی در هفته پژوهش

1400/09/18
خبرنامه علم سنجی شماره 3، سال هشتم منتشر شد.

خبرنامه علم سنجی شماره 3، سال هشتم منتشر شد.

1400/08/01
وبینارهای آموزشی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی برگزار می شود

وبینارهای آموزشی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی برگزار می شود

1400/07/26
بهره برداری از سامانه

بهره برداری از سامانه "راهنمای موضوعی ابزارهای پژوهش"

1400/07/13
خبرنامه علم سنجی شماره 1 و 2 ، سال هشتم منتشر شد.

خبرنامه علم سنجی شماره 1 و 2 ، سال هشتم منتشر شد.

1400/07/10
خبرنامه علم سنجی شماره ۱۲، سال هفتم منتشر شد.

خبرنامه علم سنجی شماره ۱۲، سال هفتم منتشر شد.

1400/06/02
وبینار آموزشی What’s New On Scopus برگزار می شود.

وبینار آموزشی What’s New On Scopus برگزار می شود.

1400/05/09
رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در ماه July سال 2021 میلادی در نظام رتبه‌بندی Webometrics

رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در ماه July سال 2021 میلادی در نظام رتبه‌بندی Webometrics

1400/05/05
کارگاه های آموزشی تیرماه برگزار گردید

کارگاه های آموزشی تیرماه برگزار گردید

1400/05/01
دسترسی مجدد به بانک های اطلاعاتی JCR و ESI برقرار گردید

دسترسی مجدد به بانک های اطلاعاتی JCR و ESI برقرار گردید

1400/03/24
 وبینار های علمی در خرداد ماه 1400  برگزار می گردد

وبینار های علمی در خرداد ماه 1400 برگزار می گردد

1400/03/20
آرشیو