کارگاه های آموزشی سال 1400

دریافت گواهی شرکت در کارگاه ها(ویژه هیات علمی)

عنوان کارگاه

  تاریخ برگزاری

گروه هدف 

مدرس 

مکان/نوع برگزاری

دریافت فایل

خدمات پژوهشی در سامانه نوپا

1400/09/24

اعضای هیأت علمی ،کارشناسان مراکز تحقیقاتی و کتابداران

زلیخا رنجبر

 

وبیناری

محتوا

تاثیر درج وابستگی سازمانی بر مقالات بر شاخص های علم سنجی

1400/08/05

اعضای هیأت علمی ،کارشناسان مراکز تحقیقاتی و کتابداران

زلیخا رنجبر

وبیناری

محتوا

آشنایی با شبکه اجتماعی

ResearchGate

1400/04/27

اعضای هیأت علمی ،کارشناسان مراکز تحقیقاتی و کتابداران

ابوذر رمضانی

  وبیناری

محتوا

روش های جستجوی منابع اطلاعاتی پایگاه Web of Science

1400/04/22

اعضای هیأت علمی و کارشناسان مراکز تحقیقاتی و کتابداران

نرگس برجی

وبیناری

محتوا

 آشنایی با شاخص های علم سنجی

1400/04/13

اعضای هیأت علمی و کارشناسان مراکز تحقیقاتی و کتابداران

نرگس برجی

وبیناری

محتوا

 انتخاب مجله مناسب برای چاپ مقاله

1400/03/30

 هیات علمی، کارشناسان مراکز تحقیقات و کتابداران

 خانم نرگس برجی

  وبیناری

محتوا 

 روشهای جستجوی منابع  اطلاعاتی (پایگاه استنادی اسکوپوس)

1400/03/23

 هیات علمی، کارشناسان مراکز تحقیقات و کتابداران

 خانم نرگس برجی

    وبیناری

 محتوا

 

کارگاه های آموزشی سال 99

عنوان کارگاه

  تاریخ برگزاری

گروه هدف 

مدرس 

مکان/نوع برگزاری

دریافت فایل

 انتخاب مجله مناسب برای چاپ مقاله

99/10/24

 کشوری

 دکتر پیام کبیری

  وبیناری

 محتوا

استخراج شاخص های علم سنجی از پایگاه استنادی Web of Science

99/06/29
 

 کارشناسان معاونت و مراکز تحقیقات

 زلیخا رنجبر

 وبیناری

محتوا

سوالات تمرین عملی

استخراج شاخص های علم سنجی از پایگاه استنادی Web of Science

99/06/22

 کارشناسان معاونت و مراکز تحقیقات

 زلیخا رنجبر

 وبیناری

محتوا

سوالات تمرین عملی

استخراج شاخص های علم سنجی از پایگاه استنادی Web of Science  

99/05/29

   کتابداران

زلیخا رنجبر

 وبیناری

 محتوا  

سوالات تمرین عملی

 

کارگاه های آموزشی سال 98 

عنوان کارگاه

  تاریخ برگزاری

گوه هدف 

مدرس 

مکان/نوع برگزاری

دریافت فایل

 راهکارهای افزایش شاخص های علم سنجی

98/12/07

لغو گردید 

 کتابداران و کارشناسان مراکز تحقیقات

 زلیخا رنجبر

  سالن آموزش منابع الکترونیکی  کتابخانه مرکزی

 ----

روش استخراج شاخص های علم سنجی از پایگاه های استنادی

 98/10/30

 کتابداران و کارشناسان معاونت تحقیقات

 زلیخا رنجبر

 سالن آموزش منابع الکترونیکی  کتابخانه مرکزی 

 محتوا

امضا

 معرفی سامانه منبع یاب

 09/09/98

 کارشناسان مراکز تحقیقاتی

 زلیخا رنجبر

 سالن آمفی تئاتر دانشکده پرستاری و متمایی رشت

 

 جستجوی پیشرفته در بانک های اطلاعاتی 

 26-27 شهریورماه

 هیات علمی، کتابداران و رابطین علم سنجی

 زلیخا رنجبر-نرگس برجی 

 سالن آموزش منابع الکترونیکی  کتابخانه مرکزی 

برنامه 

محتوا 

  انتخاب مجله خوب برای ارسال مقاله

98/06/12

 کلیه اعضای هیات علمی

 دکتر پیام کبیری

 سالن آمفی تئاتر دانشکده پرستاری و متمایی رشت

  محتوا

 *جستجوی مقالات در پایگاه و ... 

 سه شنبه هر هفته(با هماهنگی)

 هیات علمی و کارشناسان مراکز تحقیقات

نرگس برجی

 محل مراکز تحقیقات

 

* شیوه جستجوی مقالات مراکزتحقیقات در پایگاه های Web of Science, Scopus,PubMed، بازیابی شاخص های علم سنجی مورد ارزیابی، معرفی سامانه های اطلاعاتی و بررسی پروفایل های هیات علمی

 

کارگاه های آموزشی سال 97

عنوان کارگاه

  تاریخ برگزاری

گروه هدف 

مدرس 

مکان/نوع برگزاری

دریافت فایل

 معرفی سامانه ها و منابع اطلاعاتی

سه شنبه هر هفته

(با هماهنگی)

 اعضای هیات علمی و مکارشناسان مراکز تحقیقاتی  

 حسن عباسپور- زلیخا رنجبر- نرگس برجی

محل مراکز تحقیقاتی
 

مفاهیم علم سنجیسامانه علم سنجی

 

 معرفی سامانه ها و منابع اطلاعاتی

 

3مرداد 97

 ساعت 8 تا 13

اعضای هیأت علمی و محققین 

حسن عباسپور- زلیخا رنجبر- نرگس برجی 

 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

مفاهیم علم سنجی

سامانه علم سنجی

معرفی پایگاه استنادی Scopus

 

 معرفی سامانه های نظام نوین اطلاعات پژوهشی(نوپا)

 شهریور 97

 دستیاران جدیدالورود

 حسن عباسپور- نرگس برجی

 دانشکده پزشکی

 مفاهیم علم سنجی

 معرفی ابزارهای پژوهش و سامانه نوپا

18دی

8:30 تا 10:30

 

اعضای هیأت علمی علوم پایه

دکتر پیام کبیری

     

 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

 اسلاید

جستجوی منابع اطلاعاتی

۲۳دی

کارشناسان مرکز بهداشت

زلیخا رنجبر

مرکز بهداشت شهرستان رشت

اسلاید

معرفی سامانه های نوپا(1)

15 بهمن

 ساعت 12-8:30

کتابداران

زلیخا رنجبر

کتابخانه مرکزی

 اسلاید

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی

24 بهمن

ساعت 12-11

کادر پرستاری

زلیخا رنجبر

بیمارستان ولایت

اسلاید

              
 
                                                                                                        

 کارگاه های آموزشی سال 96

  عنوان کارگاه

 تاریخ برگزاری

 گروه هدف

 مدرس/مدرسین

 مکان برگزاری

 آشنایی با سامانه علم سنجی، پایگاه های استنادی و تشخیص اعتبار مجلات

 96/2/30

 اعضای هیات علمی-محققین و کارشناسان مراکز تحقیقات

 زلیخا رنجبر-نرگس برجی

 کتابخانه مرکزی

 مفاهیم علم سنجی-جستجو در پایگاه های استنادی

 96/7/17

 کارشناسان مراکز تحقیقات

 نرگس برجی

 دفتر معاونت تحقیقات

 معرفی پورتال کتابخانه و پایگاه وب آو ساینس

 96/9/25

 هیات علمی

 حسن عباسپور

 معاونت آموزشی

 معرفی پایگاه اسکوپوس

 96/9/25

 هیات علمی

 نرگس برجی

  معاونت آموزشی

 

 

 کارگاه های آموزشی سال 95

عنوان کارگاه

 تاریخ برگزاری

 گروه هدف

 مدرس/مدرسین

 محتوا 

 علم سنجی/معرفی پایگاه های استنادی 

 95/7/6

 مراکز تحقیقاتی

 زلیخا رنجبر

 کار عملی

 علم سنجی

 95/9/28

 هیات علمی

 نرگس برجی

 دریافت فایل

 آشنایی با علم سنجی

 95/12/10 

 کتابداران

 نرگس برجی

 

 آشنایی با علم سنجی

 95/12/11 

 کتابداران

 نرگس برجی

 

 شاخص های کاربردی علم سنجی

 95/12/19

 هیات علمی و کارشناسان مراکز تحقیقات

 نرگس برجی

 

 معرفی سامانه علم سنجی هیات علمی و تکمیل اطلاعات

 95/12/19

 هیات علمی و کارشناسان مراکز تحقیقات

 زلیخا رنجبر

 

 مجلات تقلبی

 95/12/19

 هیات علمی و کارشناسان مراکز تحقیقات

 حسن عباسپور

 

  

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 29 آذر 1400