شرح وظایف

  • ارائه گزارش های تولیدات علمی دانشگاه بر حسب شاخص های مختلف علم سنجی در پایگاه های اطلاعاتی استنادی.
  • ارزیابی فهرست برترین ها(از نظر تعداد مقاله، میزان استناد، اچ ایندکس و...) نویسندگان در پایگاه های استنادی از سامانه علم سنجی هیات علمی

  • بازیابی فهرست برترین ها(از نظر تعداد مقاله، میزان استناد، اچ ایندکس و...) نویسندگان در پایگاه های استنادی.
  • بازیابی مقاله های برتر دانشگاه بر اساس IF  مجله در پایگاه JCR  .
  • بازیابی مقاله های برتر دانشگاه بر اساس شاخص های Quartile  مجله.
  • استخراج عملکرد تولید علم(کمی و کیفی) دانشکده ها بصورت دوره ای.
  • استخراج عملکرد تولید علم (کمی و کیفی) مراکز تحقیقاتی بصورت دوره ای.
  • استخراج رتبه دانشگاه بر اساس نظام های رتبه بندی بین المللی بصورت دوره ای.
  • ارائه نتایج ارزشیابی فعالیت پژوهشی دانشگاه.
  • ارائه نتایج ارزشیابی فعالیت مراکز تحقیقاتی.
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400